20070805

KAT-TUNIkuta Toma
Ikuta TomaNewS

Kusano

Shige

Koyama

NewS


Ryo

Uchi

NewSYamapi


Tegochan


Massu

NewS


Nishikido Ryo, Ushi Hiroki, Koyama Keiichiro, Yamashita Tomohisa


Tegoshi Yuya, Masuda Takahisa, Kusano Hironori, Kato Shigeaki


NewS

KanJani8


Ohkura Tadayoshi


Yasuda Shota


Maruyama Ryuhei


Uchi Hiroki

KanJani8


Nishikido Ryo


Shibutani Subaru


Murakami Shingo


Yokoyama Yu

KanJani8