20080102

Happy Birthday!Takenouchi Yutaka
Birthday : 02.01.1971
Height :
179cm
Blood Type : O